top of page
Group 1 (1).png

Do mapy regionów

O nas

O NAS

Jesteśmy organizacją młodzieżową, skupiającą osoby o liberalnych poglądach, zarówno gospodarczych, jak i światopoglądowych.

Promujemy wolnościowe wartości, popieramy wolny rynek i kapitalizm, a także jesteśmy zdecydowanie proeuropejscy oraz otwarcina mniejszości i wielokulturowość. Uważamy, że liberalna Polska przyszłości powinna zapewniać każdemu jak najszerszą możliwość decydowania o sobie i swoim życiu i każdym jego aspekcie.

Organizowaliśmy i regularnie organizujemy wiele akcji krajowych, skupiających uwagę mediów

i społeczeństwa. Tylko dzięki aktywności i działaniu na rzecz nowoczesnego państwa zapewnimy sobie lepszą przyszłość. Jeśli podzielasz nasze liberalne wartości, dołącz do nas! Tylko wspólnie zbudujemy liberalną, europejską, postępową Polskę!

Historia Stowarzyszenia

HISTORIA 

46

Min

Stowarzyszenie Młodzi Nowocześni (wówczas Forum Młodych Nowoczesnych) zostało utworzone podczas kongresu założycielskiego 11 czerwca 2016 roku w Warszawie. Pierwszym przewodniczącym Młodych Nowoczesnych w latach 2016-2018 był Adam Kądziela. Początkowe aktywności Młodych Nowoczesnych opierały się przede wszystkim na współpracy z posłami, wspieraniu działań Nowoczesnej, a także na zachęcaniu młodych ludzi z całej Polski do aktywności politycznej.

 

Jedną z największych akcji zorganizowanych przez Młodych Nowoczesnych w pierwszych latach działalności była akcja “Misiewicze”, polegająca na stworzeniu listy osób, które dostały swoje stanowiska ze względu na swoje powiązania polityczne, jak m.in ówczesny rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, Bartłomiej Misiewicz.

to your destination

Struktury

ZARZĄD KRAJOWY

Aleksandra Kot.jpg

Aleksandra Kot

Przewodnicząca

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook
 • X
Szymon Bednarczyk .jpeg

Szymon Bednarczyk

Sekretarz generalny

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook
 • X
Alicja Jakimko.jpg

Alicja Jakimko

Wiceprzewodnicząca

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook
 • X
Adrian Niewiadomski.jpg

Adrian Niewiadomski

Skarbnik

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook
 • X
Mateusz Gwóźdź.jpg

Mateusz Gwóźdź

Wiceprzewodniczący

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook
 • X

KOMISJA REWIZYJNA

Każda sprawnie działająca organizacja dysponuje instrumentami wewnętrznej kontroli.

W naszym stowarzyszeniu tę funkcję spełnia komisja rewizyjna. Do jej obowiązków należy, między innymi, opiniowanie informacji finansowych i udzielanie zarządowi krajowemu absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej. Jej członkowie wybierani są na dwuletnią kadencję przez Radę Krajową.

Komisja rewizyjna

INTERNATIONAL COMMITTEE

sam symbol gwiazdeczki.png

Reprezentujemy stowarzyszenie za granicą.
Informacje o nas znajdziesz
tutaj

International Committee

BIURO DS. WEWNĘTRZNYCH

Biuro do spraw wewnętrznych stanowi administracyjne serce stowarzyszenia. To tu prowadzony jest krajowy rejestr członków i tworzona wszelka dokumentacja. Ciało biura odpowiedzialne jest również za przeprowadzanie wyborów wewnętrznych. 

Biuro ds. wewnętrznych
Struktury regionalne

STRUKTURY REGIONALNE

Jesteśmy w całej Polsce!

bottom of page