top of page

Dwa lata minęły!
Jaka przyszłość czeka Młodych  Nowoczesnych?

Jak co dwa lata, w naszej organizacji odbywa się cykl wyborów regionalnych, który zakończy się ogólnopolskim Zjazdem Wyborczym. Odbywają się one w każdym z regionów Stowarzyszenia na terenie Polski oraz w regionie międzynarodowym (przeznaczonym dla naszych członków mieszkających na stałe poza granicami Rzeczpospolitej i przy tym nienależącymi do żadnego z regionów w kraju).

Jak wspomina przewodniczący Młodych .Nowoczesnych, Andrzej Prendke, okres wyborów regionalnych to czas na nowe otwarcie w Stowarzyszeniu. - W tym roku wybory w organizacji pokrywają się

z początkiem kampanii wyborczej do parlamentu. Liczymy ze wyłonione w tym cyklu zarządy stworzą silna drużynę, która wspomoże Koalicję Obywatelską – mówi Prendke.

Wszystkie wybory regionalne przebiegają w taki sam sposób i ich organizacja jest opisana w statucie Stowarzyszenia. Najpierw następuje zarządzenie wyborów – minimum na dwa tygodnie przed ich terminem - przez Sekretarza Generalnego, który czuwa także nad  ich prawidłowym przeprowadzeniem. Czas pomiędzy ogłoszeniem wyborów, a tzw. Walnym Zgromadzeniem regionu, służy na zebranie zgłoszeń od kandydatów oraz daje im czas na kampanię. W wyborach może brać udział każdy członek Stowarzyszenia, nawet zdalnie, jeśli nie może pojawić się na miejscu  – o ile jest zarejestrowany w danym regionie.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, żeby podobnie jak dwa lata temu, umożliwić uczestnictwo

w wyborach w formie zdalnej – zapowiada Aleksandra Kot, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia. – Mamy świadomość, że nie każda osoba może dojechać do miasta wojewódzkiego na spotkanie, ale przy zachowaniu odpowiednich procedur nie będzie to stanowiło problemu, żeby połączyć się internetowo

i oddać głos lub przedstawić pozostałym członkom swoją kandydaturę – dodaje.

W dniu wyborów, na kartach wyborczych znajdą się nazwiska wszystkich kandydatów do zarządu regionu – postawienie krzyżyka przy nazwisku oznacza oddanie głosu. Głosów można oddać tyle, ile miejsc

w zarządzie przewiduje się w danym regionie – ta liczba waha się od trzech do ośmiu miejsc (w zależności od wielkości regionu). O liczbie członków zarządu regionu decydują członkowie regionu. Podczas głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków danego regionu, co sprawdza Sekretarz Generalny na podstawie listy członków.

 

Po zebraniu wszystkich głosów wyłoniona wcześniej komisja skrutacyjna przystępuje do liczenia oddanych głosów, a do zarządu wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Gdy skład zarządu jest już znany, jego członkowie udają się na konsultację, w trakcie której mogą wyłonić spośród siebie przewodniczącego regionu. Jeśli jednak nie zostanie osiągnięty konsensus w racjonalnym czasie, kandydaci na przewodniczącego regionu zmierzą się ze sobą w drugiej turze głosowania – tym razem, każdy członek oddaje już tylko jeden głos, a wygrywa kandydat z większością głosów.

Sekretarz Generalny, Paweł Dobrosz, przypomina poprzedni cykl wyborczy, który odbył się latem 2021 roku:  – dwa lata temu pierwszy raz przeprowadzaliśmy ogólnopolski proces wyborczy, który okazał się skuteczny. Stąd możemy być zadowoleni, że wszelkie niezbędne w takim procesie elementy, jak przygotowanie porządku obrad, zbieranie zgłoszeń do zarządu oraz komisji skrutacyjnej czy wreszcie przeprowadzenie samych wyborów są już bardzo dobrze znane naszym członkom – zwraca uwagę.

Gdy przewodniczący regionu zostanie już wybrany, dokonuje on podziału funkcji w ramach zarządu. Wiele zadań wymaga sprawnego podziału obowiązków – stąd funkcje wiceprzewodniczącego

i sekretarza. Niezależnie jednak od tego podziału, wszyscy członkowie zarządu regionu zasilają skład Rady Krajowej Stowarzyszenia, która odpowiada za wyłanianie władz krajowych Stowarzyszenia, czy zmienianie statutu.

 

Kandydatom do zarządów regionów życzymy powodzenia!

bottom of page